Planar for 2017 / Plans for 2017

Då kan vi endeleg offentleggjere planane for 2017! Vi håper på to kull i løpet av året :-) De kan lese meir om planane på: http://fjordlynx.no/our-kittens

Etter kvart som planane blir bekrefta, vil vi legge ut meir infomasjon på denne websida.