NO*Fjordlynx Erica Engelina (Vesla)

NO*Fjordlynx Erica Engelina (Vesla)

  • Klubb / Club: Vestlandets Katteklubb (VKK) / Norsk Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) / FIFe
  • EMS: MCO fs