Current

IC NO*Fjordlynx Arctic Sunset (Arctic) - har blitt para med / has been bred to - NO*Fjordlynx Charlene the Olympic Princess (Challe)

Født / Date of Birth: 12.Jul.2020

Vi har fått kattungar mellom Arctic og Charlene! <3

We've got kittens between Arctic and Charlene. :-D

 

Forklaring Status:

"Ledig / Available" - Ta kontakt ved interesse.
"På vent / On hold" - Er under vurdering, men kan bli ledig.
"Reservert / Reserved" - Er bestilt og reservasjonsgebyr er betalt.
"Seld / Sold" - Er flytta til ny heim.
"Blir / Stays" - Blir i oppdrettet.

Framtidige planer / Our plans.