Status på kattungane

Vi vil vente til kullet er omlag 5 veker før vi begynner å reservere. Dette betyr dei ulike statusane:

 • Ledig - kattungen er til sals
 • På hold - kattungen er under vurdering for avl eller selskap/kos, og kan bli ledig. Ta kontakt ved interesse.
 • Reservert - kattungen er reservert og depositum er betalt
 • Seld - kattungen er seld og har flytta til ny heim

Ved levering vil kattungane:

 • vere minimum 12 veker gamle
 • vere godt sosialiserte
 • ha fått ormekur etter anbefalingar
 • vere grunnvaksinerte (dvs to vaksiner)
 • ha fersk helseattest frå veterinær
 • ha detaljert kontrakt
 • ha stamtavle i NRR (FIFe)
 • være ID-chipped (elektronisk) og registrert
 • ha veterinærpass (EU) ved behov
 • kattungar selde som selskapskatt vil være kastrerte
 • vere fullforsikra i Agria Dyreforsikring. Denne kan overtakast av ny eigar som då slepp karenstid.
 • få med seg ein kattungepakke med for, leikar m.m.

Kattungar til avl vil kun bli selde til registrerte oppdrettarar.


If you are interested in a kitten from us

Kittens can not be reserved until they are at least 5 weeks old.

 • Available  –  the kitten is for sale 
 • On hold  –  the kitten is considered for breeding, but can become free later, so do ask if you are interested
 • Reserved  –  deposit for the kitten is paid 
 • Sold  –  the kitten is sold and has moved to a new home 

Kittens going to a new home will:

 • be at least 12 weeks old
 • be well socialized
 • have been dewormed according to recommendations
 • have received the first vaccines
 • have a Veterinary Certificate
 • have a detailed contract
 • have a Registered Pedigree in NRR (FIFe)
 • be ID-chipped (electronic) and registered
 • have a veterinary (EU) passport
 • kittens sold as pets will be neutered

We only sell kittens for breeding to registered breeders.