Welcome to NO*Fjordlynx Maine Coon Breeder!

 

Home Slider

Velkommen til NO*Fjordlynx Maine Coon-oppdrett si webside!

NO*Fjordlynx er eit lite Maine Coon-oppdrett blant fjordar og fjell på Vestlandet, registrert i 2015. Vårt mål er å jobbe for å forbetre rasen gjennom fokus på helse, utdanning, delta på utstillingar og ha eit strukturert avlsprogram. Våre kattar er familiemedlemmer, som disponerer både hus og luftegård.

På desse sidene kan du lese om oss, om kvar einskild katt og sjå stamtavla med bilder av forforeldre, utstillingsresultat, avkom m.m. 

Ved å klikke på bilda under, vil du finne meir informasjon om katterasen Maine Coon, samt finne informasjon om klubbar og organisasjonar vi er medlem av.

Vestlandets Katteklubb (VKK)Maine Coon-ringen NorgePawPedsNorske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR)Fédératiton Internationale Féline (FIFe)

Welcome to NO*Fjordlynx Maine Coon-Breeder website! 

NO*Fjordlynx is a small Maine Coon-cattery located among fjords and mountains at the westcoast of Norway, registered in 2015. Our goal is to improve the breed through focus on health, education, participate on shows, and strategic matings. Our cats are family members, and they can choose wether to stay inside or being out in the cat yard.

In these pages you'll find information about our cats and pedigree with pictures of the ancestors, show results, offspring etc.