Takk for at du er interessert i å eige ein NO*Fjordlynx Maine Coon!

Visst du har lyst å eige ein av våre Maine Coonar, så ønskjer vi at du les utkast til kjøpskontrakt og fyller ut skjemaet under.

Vi prøver alltid å finne den best mulege heimen til våre Maine Coonar. Vi vil derfor gjere vårt beste for å velge ut det vi trur vil vere den beste heimen for våre avkom. 

Ver snill å lese kjøpskontrakten vår og ver sikker på at du kan oppfylle vilkåra der før du fyller ut skjemaet under.


Thank you for your interest in owning a NO*Fjordlynx Maine Coon!

If you would like to own one of our Maine Coons, please begin the process by reading our purchase agreement and filling out the questionnaire below.

We always try to find the best possible home and environment for our Maine Coons. Due to various reasons, not all applicants are a good fit and some are not selected.

Please read our purchase contract and make sure you are willing to abide by the terms before filling out the questionnaire below.

Kundeskjema / Client Questionnaire