NO*Fjordlynx Aurora Borealis

NO*Fjordlynx Aurora Borealis

 • MCO fs 09
 • Klubb / Club:Vestlandets Katteklubb (VKK) / Norsk Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) / FIFe
 • Reg.nr.::(NO) NRR LO 186385
 • EMS:MCO fs 09

 

Denne flotte jenta har flytta til ein super familie i Bergen.

 

NO*Fjordlynx Aurora

 • IMG_8624

  IMG_8624

 

Vektutvikling - Weight development:

 • Nyfødd / Newborn: 92 gram
 • 1 veke / 1 week: 173 gram
 • 2 veker / 2 weeks: 308 gram
 • 3 veker / 3 weeks: 414 gram
 • 4 veker / 4 weeks: 519 gram
 • 5 veker / 5 weeks: 631 gram
 • 6 veker / 6 weeks: 748 gram
 • 7 veker / 7 weeks: 906 gram
 • 8 veker / 8 weeks: 1024 gram
 • 9 veker / 9 weeks: 1195 gram
 • 10 veker / 10 weeks: 1400 gram
 • 12 veker / 12 weeks: 1766 gram