NO*Fjordlynx Caroline the Duchess of Grace

NO*Fjordlynx Caroline the Duchess of Grace

  • Klubb / Club:Vestlandets Katteklubb (VKK) / Norsk Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) / FIFe
  • EMS:MCO ns 23 09