NO*Fjordlynx Faithful Heart (Faith)

NO*Fjordlynx Faithful Heart (Faith)

  • Klubb / Club:Vestlandets Katteklubb (VKK) / Norsk Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) / FIFe
  • EMS:MCO f 22