NO*Fjordlynx Hero of War (Hero)

NO*Fjordlynx Hero of War (Hero)

  • Klubb / Club:Vestlandets Katteklubb (VKK) / Norsk Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) / FIFe
  • EMS:MCO ns 09