NO*Fjordlynx Ikaros

NO*Fjordlynx Ikaros

  • Klubb / Club:Vestlandets Katteklubb (VKK) / Norsk Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) / FIFe
  • EMS:MCO n 09