G1Mitt namn er Sissel Karin Hals, og eg er født i 1967. Eg har ein son, Jonas, født i 1998. Vi bur øverst i Vieåsen i Førde, ein liten og roleg bygdeby blant fjordar og fjell på Vestlandet i Norge. Vi har adoptert ein katt av rasen Eventyrmix frå Dyrebeskyttelsen. I tillegg har vi kattar av rasen Maine Coon.

I tillegg til inneområdet, har kattane direkte tilgang til 15 m2 kattegård under tak godt skjerma for ver og vind, samt 15 m2 inn-netta balkong. Vår kastrerte katt kan i tillegg vere ute på dagtid. Han elskar å leike eller sove i lyngen i tunet mellom husrekkene i Vieåsen, og er alle naboar sin store kjæledegge. Han er aldri langt vekke, og er alltid på plass når vi kjem heim frå skule og jobb, klar til å følge oss for å hente posten eller bossdunken.

1. september 2015 vart vårt stamnamn NO*Fjordlynx godkjent. Det vil endå ta tid før vi kan annonsere kull, for vi ønskjer å fortsette med utstillingslivet og satse på kompetanseheving først. Alle kattane blir DNA-testa for HCM, SMA og PK-def, samt HCM-scanna og HD-røntga. Testresultata er rapportert til PawPeds, og er tilgjengelege i maine coon databasen der. No kan vi skilte med å ha bestått første og andre kurs av PawAcademy, samt at vi hausten 2018 bestod diplomeringsprogrammet til NRR, og kan no bruke tittelen Diplomoppdrettar.


Stamnamn NO*FjordlynxG2My name is Sissel Karin Hals. I was born in 1967, and have a son, Jonas, who is born in 1998. We live in a little and quiet town among the fjords in the western part of Norway. I've always lived with cats, and bought my first Maine Coon in 2014.

The cats can choose to stay indoor or play outside in the cat yard, where there's shelter from rain and snow. They also can spend time on a balcony. The neutered cat can play outside during the days, and he loves the attention from the neighbours.

In 2015 my cattery NO*Fjordlynx was registered. We want to focus on education and shows before we announce kittens later. All cats are DNA-tested for HCM, SMA and PK-def, and also HCM-scanned and HD x-rayed. The testresults are reported to PawPeds, and can be found in the maine coon database.


Ute i tunet/outside:

Leo, 2015-07-14 Leo, 2015-07-26 Leo, 2014-07-29

I kattegården/in the cat yard:

Your browser does not support the video tag.