NO*Fjordlynx Noble Black Onyx

NO*Fjordlynx Noble Black Onyx

  • Klubb / Club: Vestlandets Katteklubb (VKK) / Norsk Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) / FIFe
  • EMS: MCO ns